Pludmales nogabalu izsole

Jūrmalas pilsētas dome iznomā

 

Jūrmalas pilsētas teritorijā esošos pludmales nogabalus saskaņā ar sarakstu (1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 25.februāra lēmumam Nr.111 “Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošā jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu”), kurā norādīta pludmales nogabala adrese, platība, izsoles sākumcena.

Iznomāšanas mērķis – kafejnīcu izvietošana un atpūtas iespēju nodrošināšana.

Iznomāšanas veids - Mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Reģistrācijas maksa par pieteikuma iesniegšanu par katru Pludmales nogabalu ir 50,00 euro.

Pludmales nogabala izsoles drošības nauda par piedalīšanos izsolē par katru Pludmales nogabalu ir noteikta 50% apmērā no Pludmales nogabala izsoles Sākumcenas.

Izsoles solis ir noteikts 10% apmērā no Pludmales nogabala izsoles Sākumcenas, noapaļojot izsoles soli līdz veselam skaitlim euro.

Pludmales nogabalu nomas tiesības tiek izsolītas un nomas līgumi tiek slēgti līdz 2019.gada 31.decembrim.

Pieteikumu iesniegšana līdz 2016.gada 24.marta plkst.15.00.

Izsoles norises laiks un vieta – 2016.gada 31.marts plkst.12.00 Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, mazajā zālē.

Ar Noteikumiem un Pludmales nogabala nomas līguma projektu var iepazīties Jūrmalas pilsētas tīmekļa vietnē www.jurmala.lv, sadaļā - Pašvaldība, Izsoles vai Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 453.kabinetā. Tālrunis uzziņām 67093915.

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 31.03.2016 13:57
Kontaktpersona
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093915
Publicēts 10.03.2016
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 24.03.2016
Statuss
Pabeigta
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE