Par neapdzīvojamas telpas Nr.5 Ķemeru ielā 86, Jūrmalā, atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša neapdzīvojama telpa Nr.5 Ķemeru ielā 86, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 5606, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.5, telpu grupas, kadastra apzīmējums 13000077810001009 ar kopējo platību 165,2 m2, kopīpašuma 17053/81420 domājamām daļām no būves, kadastra apzīmējums  1300 007 7810 001, kopīpašuma 17053/81420 domājamām daļām no zemes, kadastra Nr.1300 007 7810.

Izsoles sākumcena 53 218  EUR. Izsoles solis 3726 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no sākumcenas 5321,8  EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami trīsdesmit dienu laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2017.gada 14.jūnijā plkst.14:00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija – Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā  līdz 2017.gada 9.jūnijam plkst. 16:00.

Izsoles noteikumi. Tālrunis uzziņām 67093990, 20282909.

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 14.06.2017 14:00
Kontaktpersona Kristīne Ķipsna
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093990; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese kristine.kipsna@jurmala.lv
Publicēts 03.05.2017
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 09.06.2017 16:00
Statuss
Pabeigta
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE