Transportlīdzekļa MAZDA 323 izsole

Sākumskola “Taurenītis” paziņo, ka tiek atsavināta, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, kustamā manta – transportlīdzeklis MAZDA 323, reģistrācijas numurs – DF 5995. Transportlīdzekli var apskatīt darba dienās Jūrmalā, Kļavu ielā 29/31, konkrētu transportlīdzekļa apskates laiku iepriekš saskaņojot (tālrunis - 667811169, e-pasts: ssktaurenitis@edu.jurmala.lv).

 

Kustamās mantas nosacītā cena (izsoles sākumcena) – 60,00 EUR (sešdesmit euro, 00 centi), izsoles solis tiek noteikts 6,00 euro (seši euro 00 centi) apmērā.

 

Nodrošinājums 10% apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas, tas ir EUR 6,00 (seši euro, 00 centi), jāiemaksā Sākumskola “Taurenītis”, reģ.Nr. 90000051699, kontā LV91PARX0002484577016,bankas kods PARXLV 22, A/S “Citadele banka”. Norēķini par kustamās mantas pirkumu veicami nedēļas laikā no izsoles dienas.

 

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek sākumskolā “Taurenītis” Jūrmalā, Kļavu ielā 29/31, 1.stāvā (darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.16.00), pieteikumus var iesniegt līdz 2017.gada 10.jūlijam, plkst.12.00.

 

Izsole notiks 2017.gada 10.jūlijā, plkst.14.00 sākumskolā “Taurenītis” Jūrmalā, Kļavu ielā 29/31, 1.stāvā.

 

Ar kustamās mantas atsavināšanas noteikumiem var iepazīties sākumskolā “Taurenītis” Jūrmalā, Kļavu ielā 29/31, 1.stāvā, darba laikā vai Jūrmalas pilsētas pašvaldības interneta vietnē jurmala.lv/lv/pasvaldiba/izsoles. Tālrunis informācijai 67811169.

 

Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 17.maija lēmums Nr.263 "Par sākumskolas “Taurenītis” kustamas mantas atsavināšanu"

Pasūtītājs Sākumskola "Taurenītis"
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Kļavu ielā 29/31
Norises datums 10.07.2017 14:00
Kontaktpersona
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67811169
Kontaktpersonas e-pasta adrese ssktaurenitis@edu.jurmala.lv
Publicēts 05.06.2017
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 10.07.2017 12:00
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

Ar sākumskolas “Taurenītis” kustamās mantas atsavināšanas komisijas 2017.gada 10.jūlija protokola Nr.2017/1 sēdes lēmumu  vienīgais izsoles dalībnieks un uzvarētājs ir Viktoriia Ostrovska, nosolītā cena 66,00 euro (sešdesmit seši euro 00 eurocenti).

Lēmuma pieņemšanas datums 10.07.2017
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE