Par neapbūvēta zemesgabala 23.līnija 1A, Jūrmalā, atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs zemesgabals 23.līnija 1A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 0162, ar platību 1207 m2.

Izsoles sākumcena 208600 EUR. Izsoles solis 10430 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 210 EUR un nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas 20860 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami trīsdesmit dienu laikā no izsoles dienas vai ar atlikto maksājumu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem.

Izsole notiks 2017.gada 26.jūlijā plkst.16:00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija – Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā  līdz 2017.gada 21.jūlijam plkst. 16:00.

IZSOLES NOTEIKUMI. Tālrunis uzziņām 67093990, 20282909.

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 26.07.2017 16:00
Kontaktpersona Kristīne Ķipsna
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093990; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese kristine.kipsna@jurmala.lv
Publicēts 14.06.2017
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 21.07.2017
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE