Ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsole

Jūrmalas pilsētas dome aicina uzņēmējus pieteikties Lielupes ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsolei ar mērķi – piestātnes izveidošana un ar tiesībām veikt krasta stiprinājumus un/vai labiekārtojuma elementu izvietošanu. Plānotais nomas termiņš – desmit gadi.

 

Pieteikšanās izsolei līdz 2017. gada 21. jūlija plkst. 16.00.

 

Izsole noteikta 2017. gada 27. jūlijā plkst. 11.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Detalizēta informācija par izsoles noteikumiem. Tālrunis uzziņām 67093864, e-pasts: Sandra.Brauere@jurmala.lv

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 27.07.2017 11:00
Kontaktpersona Sandra Brauere
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093864
Kontaktpersonas e-pasta adrese Sandra.Brauere@jurmala.lv
Publicēts 29.07.2017
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 21.07.2017
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

 

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā,

ūdenstilpes daļas izsoles rezultātiem

 

2017.gada 27.jūlijā notika 4 ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles un

Jūrmalas pilsētas domes 17.augusta sēdē tika apstiprināti

3 ūdenstilpes daļas izsoles uzvarētāji:

Adrese

Dalībnieka nosaukums

Nosolītā cena EUR bez PVN

Lielupe, pretim zemesgabalam Dubulti 3520

SIA "SL 49"

1457,00

Bražciems 1001, nogabals starp 7 km un 8 km

Normunds Rozenbergs

189,00

Priedaine 2406, pretim zemes vienībai Priedaine 0203

SIA "Velve-AE"

534,00

 

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE