Par nekustamā īpašuma Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 2704, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 021 2704, 3282 m2 platībā, ēkas, kadastra apzīmējums 1300 021 2704 00, kopējā platība 96,1 m2 un ēkas pamatiem.

Izsoles sākumcena 34740 EUR. Izsoles solis 2432 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no sākumcenas 3474 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2017.gada 25.oktobrī plkst.15:20 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija – Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā  līdz 2017.gada 20.oktobrim plkst. 16.00.

Izsoles noteikumi SKATĪT. Tālrunis uzziņām 67093990, 20282909.

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 25.10.2017 15:20
Kontaktpersona Kristīne Ķipsna
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093990; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese kristine.kipsna@jurmala.lv
Publicēts 12.09.2017
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 20.10.2017
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE