Par nekustamā īpašuma (Objekts Nr.1, garāžas ēka 001) Aizputes ielā 11, Jūrmalā, atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli,  Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Aizputes ielā 11, Jūrmalā, kas sastāv no garāžas ēkas kadastra apzīmējums 1300 004 7412 001, un tai piesaistītās 1/16 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 004 7412, kura kopējā platība ir 1044 m2 (Objekts Nr.1).

Izsoles sākumcena 2704 EUR. Izsoles solis 271 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 70 EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no sākumcenas 270,40 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami trīsdesmit dienu laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2017.gada 25.oktobrī plkst.15:30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija – Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā  līdz 2017.gada 20.oktobrim plkst. 16.00.

Izsoles noteikumi SKATĪT. Tālrunis uzziņām 67093990, 20282909.

 

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 25.10.2017 15:30
Kontaktpersona Kristīne Ķipsna
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093990; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese kristine.kipsna@jurmala.lv
Publicēts 15.09.2017
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 20.10.2017
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

SKATĪT

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE