Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 81 atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Dzirnavu ielā 81, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 8412, kas sastāv no zemesgabala, kadastra apzīmējums 1300 021 8412, kopējā platība 2144 m2, un garāžas, ēkas kadastra apzīmējums 1300 021 8412 001, kopējā platība 126,3 m2.

Izsoles sākumcena - 23040 EUR. Izsoles solis - 1610 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR un nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas 2304 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022 AS "Citadele banka". Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami trīsdesmit dienu laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2017.gada 13.decembrī plkst. 15.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija - Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, līdz 2017.gada 8.decembrim plkst.16.00. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā "Pašvaldība/Izsoles". Tālr. uzziņām 67093990, 20282909.

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 13.12.2017 15:00
Kontaktpersona Kristīne Ķipsna
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093990, 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese kristine.kipsne@jurmala.lv
Publicēts 02.11.2017
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 08.12.2017 16:00
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL39

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE