Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala Ķeguma ielā 7 atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs zemesgabals Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 6309, ar platību 3754 m2.

Izsoles sākumcena 32476 EUR. Izsoles solis 2270 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR un nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas 3248 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami trīsdesmit dienu laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2017.gada 13.decembrī plkst.15:15 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija – Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā  līdz 2017.gada 8.decembrim plkst. 16:00.

Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā „Pašvaldība/Izsoles”. Tālrunis uzziņām 67093990, 20282909.

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 13.12.2017 15:15
Kontaktpersona Kristīne Ķipsna
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093990, 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese kristine.kipsna@jurmala.lv
Publicēts 02.11.2017
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 08.12.2017 16:00
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE