Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša zemesgabala Rankas ielā 3 atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs zemesgabals Rankas ielā 3, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 004 6506, 831 m2 platībā.

Izsoles sākumcena 122 320 EUR. Izsoles solis 6120 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR un nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas 12 232 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu viena mēneša laikā no izsoles dienas vai ar atlikto maksājumu līdz 12 mēnešiem.

Izsole notiks 2017.gada 13.decembrī plkst.15:30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija – Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā  līdz 2017.gada 8.decembrim plkst. 16:00.

Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.jurmala.lv sadaļā „Pašvaldība/Izsoles”. Tālrunis uzziņām 67093863, 20282909.

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 13.12.2017 15:30
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 02.02.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 08.12.2017 16:00
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE