Pasūtītājs SIA "Dzintaru koncertzāle"
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta SIA "Dzintaru koncertzālē" Turaidas ielā 1
Norises datums 12.12.2017 11:00
Kontaktpersona Kristīne Pētersone
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67762092
Kontaktpersonas e-pasta adrese info@dzintarukoncertzale.lv
Publicēts 16.11.2017
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 08.12.2017 14:00
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

Uzvarētājs SIA «Accademia».

Lēmuma pieņemšanas datums 08.12.2017