Par nekustamā īpašuma Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar tūlītēju samaksu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 7642, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.5 (būves kadastra apzīmējums 13000264103002) ar kopējo platība 57 m2, šķūņa (būves kadastra apzīmējums 13000264103005) ar kopējo platība 56,2 m2 un kopīpašuma 602/1401 domājamās daļas no zemesgabala ar kadastra Nr.1300 026 4103, kura kopējā platība ir 1401 m2.

Izsoles sākumcena 10546 EUR. Izsoles solis 738 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no sākumcenas 1054,60 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķins par nekustamā īpašuma pirkumu veicams viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2018.gada 31.janvārī plkst.15:00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija – Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā  līdz 2018.gada 26.janvāra plkst. 16:00.

Izsoles noteikumi SKATĪT. Tālrunis uzziņām 67093863, 20282909.

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 31.01.2018 15:00
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 24.11.2017
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 26.01.2018 16:00
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE