Par nekustamā īpašuma Litenes ielā 7, Jūrmalā, atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar tūlītēju samaksu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Litenes ielā 7, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 021 0203, kas sastāv no zemesgabala 1053 m2 platībā, dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 13000210203001 pamatiem un pagraba ar kadastra apzīmējumu 13000210203002, ar kopējo platību 10,8 m2.

Izsoles sākumcena 12646 EUR. Izsoles solis 885 EUR. Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no sākumcenas 1264,60 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķins par nekustamā īpašuma pirkumu veicams viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2018.gada 31.janvārī plkst.15:15 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā. Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija – Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā  līdz 2018.gada 26.janvāra plkst. 16:00.

Izsoles noteikumi SKATĪT. Tālrunis uzziņām 67093863, 20282909.

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 31.01.2018 15:15
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 24.11.2017
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 26.01.2018 16:00
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

https://www.jurmala.lv/docs/k18/l/k180144.htm

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE