Par 6 dzīvokļu īpašumu, Jūrmalā, atsavināšanu

       Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināti, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošie dzīvokļu īpašumi katrs kā atsevišķs īpašuma objekts:

Objekta Nr.

ADRESE

Kadastra Nr.

Dzīvokļa kopējā platība (m2)

Objekta sastāvs

1

Talsu šoseja 31 k-8 - 61

1300 900 6984

41,7

Divistabu dzīvoklis un kopīpašuma 4030/280787 d.d. no daudzdzīvokļu mājas*)

2

Talsu šoseja 31 k-8 - 68

1300 900 6991

31,2

Vienistabas dzīvoklis un kopīpašuma 2983/280787 d.d. no daudzdzīvokļu mājas*)

3

Talsu šoseja 31 k-7 - 64

1300 900 4666

30,3

Vienistabas dzīvoklis un kopīpašuma 2924/280329 d.d. no daudzdzīvokļu mājas*)

4

Skolas iela 65V - 3

1300 900 9817

37,5

Vienistabas dzīvoklis, kopīpašuma 3570/192205 d.d. no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala

5

Skolas iela 35- 1

1300 901 2704

32,9

Vienistabas dzīvoklis, kopīpašuma 3061/39874 d.d. no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala

6

Engures iela 5A - 78

1300 900 0579

36,8

Vienistabas dzīvoklis, kopīpašuma 3680/332206 d.d. no daudzdzīvokļu mājas un zemesgabala

*) Daudzdzīvokļu mājas atrodas uz privātīpašumā esošiem zemesgabaliem.

Katram dzīvokļa īpašumam apstiprināta nosacītā cena, izsoles solis un nodrošinājums par piedalīšanos izsolē šādā apmērā:

Objekta Nr.

ADRESE

Nosacītā cena (pirmās izsoles sākumcena) (EUR)

Izsoles solis

(EUR)

Nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas (EUR)

1

Talsu šoseja 31 k-8 - 61

13120

919

1312

2

Talsu šoseja 31 k-8 - 68

8480

594

848

3

Talsu šoseja 31 k-7 -64

9040

633

904

4

Skolas iela 65V - 3

11200

784

1120

5

Skolas iela 35- 1

9680

678

968

6

Engures iela 5A - 78

11360

796

1136

Visām personām, kuras vēlas piedalīties dzīvokļa īpašuma izsolē, Jūrmalas pilsētas domes, reģ. Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS “Citadele banka”, kods PARXLV22, jāiemaksā izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR par katru īpašuma objektu un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas. Pilna dzīvokļa īpašuma pirkuma maksa jāsamaksā trīsdesmit dienu laikā no objekta izsoles dienas.

Izsoles dalībniekam pieteikums, norādot konkrēto īpašuma objektu, jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 9.februāra plkst.16.00.

Dzīvokļu īpašumu izsoles notiks 2018.gada 14.februārī no plkst.15.15 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, secībā, kādā dzīvokļu īpašumi iekļauti sarakstā.

Dzīvokļu īpašumu izsoles noteikumi SKATĪT. Tālrunis uzziņām 67093863, 20282909. 

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 14.02.2018 15:15
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 18.12.2017
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 09.02.2018 16:00
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

https://www.jurmala.lv/docs/k18/l/k180138.htm

https://www.jurmala.lv/docs/k18/l/k180139.htm

https://www.jurmala.lv/docs/k18/l/k180140.htm

https://www.jurmala.lv/docs/k18/l/k180141.htm

https://www.jurmala.lv/docs/k18/l/k180142.htm

https://www.jurmala.lv/docs/k18/l/k180143.htm

 

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE