Par zemesgabala Pulkveža Brieža ielā 24, Jūrmalā, atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums - zemesgabals Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 24, kadastra apzīmējums 1300 012 3222, kopējā platība 3708 m2.

Izsoles sākumcena 50 528 EUR. Izsoles solis - 3537 EUR.

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR un nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas – 5052.80 EUR jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas tūlītējas samaksas gadījumā vai uz nomaksu (nomaksas termiņš nedrīkst būt lielāks par trīs gadiem).          

Izsole notiks 2018.gada 7.februārī plkst.15:00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

 Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija – Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, līdz 2018.gada 2.februārim plkst.16:00.

Izsoles noteikumi SKATĪT. Tālrunis uzziņām 67093863, 20282909.

 

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 07.02.2018 15:00
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 18.12.2017
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 02.02.2018 16:00
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

https://www.jurmala.lv/docs/k18/l/k180145.htm

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE