Nomas objektu pludmales nogabalu A un B nomas tiesību izsole
Pasūtītājs SIA "Dzintaru koncertzāle"
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta SIA "Dzintaru koncertzālē" Turaidas ielā 1
Norises datums 01.02.2018 11:00
Kontaktpersona Kristīne Pētersone
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67762092
Kontaktpersonas e-pasta adrese info@dzintarukoncertzale.lv
Publicēts 03.01.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 25.01.2018 15:00
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

Uzvarētājs “A” SIA “EB un Partneri”; “B” SIA «XO Club».   

Lēmuma pieņemšanas datums 01.02.2018
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE