Zemesgabala Ķeguma ielā 7, Jūrmalā atsavināšana

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs zemesgabals Ķeguma ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 021 6309, ar platību 3754 m2.

Trešās izsoles sākumcena 24357 EUR (divdesmit četri tūkstoši trīs simti piecdesmit septiņi euro).

Izsoles solis 1705 EUR  (viens tūkstotis septiņi simti pieci euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR un nodrošinājums 10% apmērā no sākumcenas 2435,70 EUR (divi tūkstoši četri simti trīsdesmit pieci euro un 70 centi), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par zemesgabala pirkumu veicami trīsdesmit dienu laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2018.gada 11.aprīlī plkst.16.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 6.aprīlim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami Šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 11.04.2018 16:00
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 06.03.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 06.04.2018 16:00
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE