Zemesgabala Lienes ielā 39, Jūrmalā atsavināšana

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs zemesgabals Lienes ielā 39, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 4608, ar kopējo platību 567 m2.

Pirmās izsoles sākumcena 58900 EUR apmērā (piecdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti euro). Izsoles solis 4123 EUR (četri tūkstoši viens simts divdesmit trīs euro). Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR (viens simts četrdesmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no sākumcenas 5890 EUR (pieci tūkstoši astoņi simti deviņdesmit euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”. Norēķini par zemesgabala pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Gadījumā, ja zemesgabals pirmajā izsolē netiek atsavināts, nosacītā cena netiek pazemināta un zemesgabala otrā izsole netiek organizēta.

Izsole notiks 2018.gada 18.aprīlī plkst.15.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 13.aprīlim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami Šeit

 

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 18.04.2018 15:30
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 06.03.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 13.04.2018 16:00
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE