Zemesgabala Plūdu ielā 2B, Jūrmalā atsavināšana

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs zemesgabals Plūdu ielā 2B, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 009 8509, kopējā platība 2819 m2.

Pirmās izsoles sākumcena 204 000 EUR (divi simti četri tūkstoši euro).

Izsoles solis 10200 EUR (desmit tūkstoši divi simti euro).

Izsoles reģistrācijas maksa 210 EUR (divi simti desmit euro) un nodrošinājums 10 % apmērā no sākumcenas 20400 EUR (divdesmit tūkstoši četri simti euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Zemesgabals tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles) vai ar atlikto maksājumu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem

Izsole notiks 2018.gada 18.aprīlī plkst.16.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 13.aprīlim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami Šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 18.04.2018 16:00
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 06.03.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 13.04.2018 16:00
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE