Nakustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā atsavināšana

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 016 0181, kas sastāv no būves, kadastra apzīmējums 1300 016 3103 001, kopējā platība 373,5 m2 un zemesgabala ar kopējo platību 2912 m2.

Pirmās izsoles sākumcena 269965 EUR apmērā.

Izsoles solis 13499 EUR.

Izsoles reģistrācijas maksa 210 EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no sākumcenas 26996,50 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Nekustamais īpašums tiek atsavināts ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles) vai ar atlikto maksājumu līdz 12 (divpadsmit) mēnešiem.

Izsole notiks 2018.gada 9.maijā plkst.16.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 3.maijam plkst.14.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

 

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 09.05.2018 16:00
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 26.03.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 03.05.2018 14:00
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE