Nekustamā īpašuma Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā atsavināšanu

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar tūlītēju samaksu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Andreja Upīša ielā 11 k-1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 7642, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.5 ar kopējo platība 57 m2, šķūņa ar kopējo platība 56,2 m2 un kopīpašuma 602/1401 domājamās daļas no zemesgabala, kura  kopējā platība 1401 m2.

Otrās izsoles sākumcena 8437 EUR.

Izsoles solis 591 EUR.

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no sākumcenas 843,70 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2018.gada 9.maijā plkst.16.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 3.maijam plkst.14.00.

Izsoles noteikumi pieejami Šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 09.05.2018 16:30
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 26.03.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 03.05.2018 14:00
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL280

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE