Nedzīvojamo telpu Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā atsavināšana

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot otrā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar tūlītēju samaksu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 4651, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.700, ar kopējo platību 76,80 m2, kopīpašuma 7680/29780 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un ar to funkcionāli saistītām būvēm – 2 šķūņiem, kopīpašuma 7680/29780 domājamām daļām no zemesgabala, kura   kopējā platība 2347 m2.

Otrās izsoles sākumcena 17700 EUR.

Izsoles solis 1239 EUR.

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no sākumcenas 1770 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2018.gada 9.maijā plkst.15.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 3.maijam plkst.14.00.

Izsoles noteikumi pieejami Šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 09.05.2018 15:30
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 26.03.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 03.05.2018 14:00
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE