Dzīvokļa īpašuma Nr.3 Mārupes ielā 7, Jūrmalā atsavināšana

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot pirmā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar tūlītēju samaksu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.3 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 900 5441, kas sastāv no dzīvokļa Nr.3, kopējā platība 17,3 m2; kopīpašuma 1730/29780 domājamām daļām no trīs būvēm ar kadastra apzīmējumu 1300 005 1401 002, 1300 005 1401 006, 1300 005 1401 010; 1730/29780 domājamām daļām no zemesgabala, kura kopējā platība ir 2347 m2.

Pirmās izsoles sākumcena 4300 EUR.

Izsoles solis 430 EUR.

Izsoles reģistrācijas maksa 70 EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas 430 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2018.gada 9.maijā plkst.15.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 3.maijam plkst.14.00.

Izsoles noteikumi pieejami Šeit

Pasūtītājs Jūrmalas Sporta servisa centrs
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 09.05.2018 15:00
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 26.03.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 03.05.2018 14:00
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE