Jūrmalas pilsētas dome aicina pieteikties pludmales nogabalu nomas tiesību izsolei ar mērķi – atpūtas iespēju nodrošināšanai, sezonas objektu - kafejnīcu, izvietošanai, uz pieciem gadiem.

Izsoles noteikumi apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 15.marta lēmumu Nr.153 "Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu"

Pieteikšanās nomas tiesību izsolei līdz 2018.gada 17.aprīļa plkst. 17.00.

Izsole noteikta:

2018.gada 24.aprīlī plkst.11:00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

 

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 24.04.2018 11:00
Kontaktpersona Ilze Demme
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093915; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese ilze.demme@jurmala.lv
Publicēts 26.03.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 17.04.2018 17:00
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts
Informācija par Pludmales nogabalu nomas tiesību izsoļu uzvarētājiem
(Saskaņā ar JPD 15.03.2018. lēmumu Nr.153 "Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu")
       
N. p.k. Adrese Izsoles uzvarētājs Nosolītā nomas maksa gadā (neieskaitot PVN) EUR 
1 Madonas iela - Mālpils iela spēkā neesoša
2 Salacas iela - Upes iela   ZS "MEŽROZĪTES" 7032.00
3 Rožu iela - Zaru ielas virzienā  SIA "MEŽOLE" 1306.00
4 Gaidas iela - Vēju ielas virzienā  bez rezultāta
5 Vēju iela - Gaidas ielas virzienā bez rezultāta
6 Atbalss iela - Kauguru ielas virzienā bez rezultāta
7 Brekšu iela - Murdu ielas virzienā bez rezultāta