Ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsole

Jūrmalas pilsētas dome aicina pieteikties zemes vienības Lielupe ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsolei ar mērķi – laivu un kuteru piestātnes izveidošanai uz desmit gadiem.

Izsoles noteikumi apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.aprīļa lēmumu Nr.204 "Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ūdenstilpes daļas nomas tiesību izsoles organizēšanu "

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 12.06.2018 11:00
Kontaktpersona Ilze Demme
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093915; 20282909
Kontaktpersonas e-pasta adrese ilze.demme@jurmala.lv
Publicēts 17.05.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 05.06.2018
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

Zemes vienības Lielupe, Jūrmalā ūdenstilpes daļas 135 m2 platībā, nosolītā nomas maksu par kalendāro gadu, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli - 106,00 EUR.

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE