Transportlīdzekļa Scania Irizar Century, valsts reģistrācijas numurs HF4686, atsavināšana

Paziņojums par transportlīdzekļa atsavināšanu pārdodot izsolē

Jūrmalas pilsētas dome rīko kustamās mantas – transportlīdzekļa Scania Irizar Century (valsts reģistrācijas numurs HF4686)  – rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.

Nosacītā cena Scania Irizar Century – 30 000 EUR. Izsoles solis tiek noteikts 5% apmērā no nosacītās cenas:  – 1 500 EUR.

Pretendentiem, iesniedzot piedāvājumus, ir jāiemaksā pieteikuma nodrošinājums 10% (3 000 EUR) apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas atbilstoši Kustamās mantas – transportlīdzekļa Scania Irizar Century– atsavināšanas noteikumiem.

Pieteikuma nodrošinājuma maksājuma rekvizīti:

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr. 90000056357

Konts: LV36PARX0002484571022

A/S Citadele banka

Kods PARXLV22

Maksājuma mērķis: “Pieteikuma nodrošinājums transportlīdzekļa Scania Irizar Century, valsts reģistrācijas numurs HF4686, izsolei”.

Transportlīdzeklis apskatāms Ķemeru ielā 26, Jūrmalā, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Saimniecības nodaļas vadītāja vietnieku Jāni Ezeru (tālruņa numurs 29549165).

Pieteikums iesniedzams atbilstoši “Jūrmalas pilsētas domes kustamās mantas – transportlīdzekļa Scania Irizar Century (HF4686) – atsavināšanas noteikumu” prasībām - slēgtā aploksnē ar atzīmi “Pieteikums transportlīdzekļa Scania Irizar Century, valsts reģistrācijas numurs HF4686, izsolei”, nosūtot pa pastu Jūrmalas pilsētas domei uz adresi: Jomas ielā 1/5, Jūrmala, LV-2015 vai nododot personīgi jebkurā Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā: 1)Jomas ielā 1/5, Jūrmala, 2)Raiņa ielā 110, Jūrmala, 3)Tukuma ielā 30, Jūrmala līdz 2018.gada 5.jūnijam.

Izsole notiks 2018. gada 8.jūnijā plkst.14.00 Jūrmalas pilsētas domes Mazajā zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmala.

Izsoles uzvarētājam par transportlīdzekli pilna apmaksa jāveic 1 (vienas) nedēļas laikā no izsoles dienas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. 

Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 26.aprīļa lēmumus Nr.178

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 08.06.2018 14:00
Kontaktpersona Jānis Ezers
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093833
Kontaktpersonas e-pasta adrese Janis.Ezers@jurmala.lv
Publicēts 21.05.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 05.06.2018
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE