Transportlīdzekļa Fiat Ducato, valsts reģistrācijas numurs GC2231, atsavināšana

Jūrmalas pilsētas dome rīko kustamās mantas – transportlīdzekļa Fiat Ducato (valsts reģistrācijas numurs GC2231)  – rakstisku izsoli ar augšupejošu soli.

Nosacītā cena Fiat Ducato – 2 800,00 EUR. Izsoles solis tiek noteikts 100,00 EUR apmērā.

Pretendentiem, iesniedzot piedāvājumus, ir jāiemaksā pieteikuma nodrošinājums 10% (280,00 EUR) apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas atbilstoši Kustamās mantas – transportlīdzekļa Fiat Ducato (GC2231)– atsavināšanas noteikumiem.

Pieteikuma nodrošinājuma maksājuma rekvizīti:

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas Nr. 90000056357

Konts: LV36PARX0002484571022

A/S Citadele banka

Kods PARXLV22

Maksājuma mērķis: “Pieteikuma nodrošinājums transportlīdzekļa Fiat Ducato, valsts reģistrācijas numurs GC2231, izsolei”.

Transportlīdzeklis apskatāms Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes Saimniecības nodaļas vadītāja vietnieku Jāni Ezeru (tālruņa numurs 67093833).

Pieteikums iesniedzams atbilstoši “Jūrmalas pilsētas domes kustamās mantas – transportlīdzekļa Fiat Ducato (GC2231) – atsavināšanas noteikumu” prasībām - slēgtā aploksnē ar atzīmi “Pieteikums transportlīdzekļa Fiat Ducato, valsts reģistrācijas numurs GC2231, izsolei”, nosūtot pa pastu Jūrmalas pilsētas domei uz adresi: Jomas ielā 1/5, Jūrmala, LV-2015 vai nododot personīgi jebkurā Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā: 1)Jomas ielā 1/5, Jūrmala, 2)Raiņa ielā 110, Jūrmala, 3)Tukuma ielā 30, Jūrmala līdz 2018.gada 14.jūnijam.

Izsole notiks 2018. gada 19.jūnijā plkst.14.00 Jūrmalas pilsētas domes zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmala.

Izsoles uzvarētājam par transportlīdzekli pilna apmaksa jāveic 1 (vienas) nedēļas laikā no izsoles dienas. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā.

 

Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada lēmums Nr.223 "Par transportlīdzekļa FIAT DUCATO", valsts reģistrācijas numurs GC2231, atsavināšanu"

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 19.06.2018 14:00
Kontaktpersona Jānis Ezers
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093833
Kontaktpersonas e-pasta adrese Janis.Ezers@jurmala.lv
Publicēts 31.05.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 14.06.2018
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE