Jūrmalas pilsētas dome atsavina, pārdodot izsolē garāžas ēku Aizputes ielā 11 k-16, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 504 0018, un 1/16 d. d. no zemesgabala, ar kopējo platību 1044 m2.

Pirmās izsoles sākumcena 9688 EUR.

Izsoles solis 679 EUR.

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no sākumcenas 968,80 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 3.augustam plkst.16.00.

Izsole notiks 2018.gada 7.augustā plkst.15.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta SIA "Jūrmalas siltums" Slokas ielā 47a
Norises datums 07.08.2018 15:00
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 28.06.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 03.08.2018
Statuss
Bez rezultāta