Jūrmalas pilsētas dome atsavina, pārdodot izsolē dzīvokļa īpašumu Nr.41 Talsu šosejā 31 k-11, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 3947, ar kopējo platību 42,6 m2 un kopīpašuma 4260/283140 d. d. no daudzdzīvokļu mājas un zemes.

Otrās izsoles sākumcena 13360 EUR

Izsoles solis 936 EUR.

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas 1336 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 10.augustam plkst.16.00.

Izsole notiks 2018.gada 14.augustā plkst.14.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 14.08.2018 14:00
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 28.06.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 10.08.2018
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL447