Jūrmalas pilsētas dome atsavina, pārdodot izsolē neapdzīvojamo telpu Nr.700 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 4651, ar kopējo platību 76,80 m2, kopīpašuma 7680/29780 d. d. no daudzdzīvokļu mājas un ar to funkcionāli saistītām 2 palīgēkām un 7680/29780 d. d. no zemesgabala, kura kopējā platība 2347 m2.

Trešās izsoles sākumcena 13275 EUR.

Izsoles solis 930 EUR.

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no sākumcenas 1327,50 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 10.augustam plkst.16.00.

 

Izsole notiks 2018.gada 14.augustā plkst.15.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 14.08.2018 15:00
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 28.06.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 10.08.2018
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL496