Nekustamā īpašuma Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā izsole

Jūrmalas pilsētas dome atsavina, pārdodot izsolē nekustamo īpašumu Dzelzceļa ielā 3A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 016 0181, kas sastāv no būves, kadastra apzīmējums 1300 016 3103 001, kopējā platība 373,5 m2 un zemesgabala ar kopējo platību 2912 m2.

Otrās izsoles sākumcena 269965 EUR apmērā.

Izsoles solis 13499 EUR.

Izsoles reģistrācijas maksa 210 EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no sākumcenas 26996,50 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 17.augustam plkst.16.00.

Izsole notiks 2018.gada 21.augustā plkst.15.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 21.08.2018 15:30
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 28.06.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 17.08.2018 16:00
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE