Jūrmalas pilsētas dome atsavina, pārdodot izsolē zemesgabalu Kalēju ielā 76, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 014 9503, kopēja platība 3831 m2.

Otrās izsoles sākumcena 104374 EUR apmērā.

Izsoles solis 5219 EUR.

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no sākumcenas 10437,40 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 17.augustam plkst.16.00.

Izsole notiks 2018.gada 21.augustā plkst.16.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 21.08.2018 16:30
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 28.06.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 17.08.2018
Statuss
Bez rezultāta