Jūrmalas pilsētas dome atsavina, pārdodot izsolē dzīvokļa īpašumu Nr.3 Mārupes ielā 7, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 900 5441, ar kopējo platību 17,3 m2; kopīpašuma 1730/29780 d. d. no trīs palīgēkām un 1730/29780 d. d. no zemesgabala, kura kopējā platība ir 2347 m2.

Otrās izsoles sākumcena 3440 EUR.

Izsoles solis 344 EUR.

Izsoles reģistrācijas maksa 70 EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas 344 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 10.augustam plkst.16.00.

Izsole notiks 2018.gada 14.augustā plkst.14.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 14.08.2018 14:30
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 28.06.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 10.08.2018
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL495