Jūrmalas pilsētas dome rīko kustamās mantas – transportlīdzekļa Scania Irizar Century (VRN HF4686) – atsavināšanu, pārdodot to par brīvu cenu.

Pārdošanas cena – 30 000 EUR.

 

Transportlīdzeklis apskatāms Ķemeru ielā 26, Jūrmalā, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Administratīvi juridiskās pārvaldes Saimniecības nodaļas vadītāja p. i. Artūru Daini (tālr. 67093807).

Pieteikums atsavināšanai atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 26.jūlija lēmumam Nr.334 (protokols Nr.10, 2.punkts) “Par transportlīdzekļa Scania Irizar Century, valsts reģistrācijas numurs HF4686, atsavināšanu” jāiesniedz piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas Jūrmalas pilsētas mājaslapā (līdz 2018.gada 3.augustam), nosūtot to pa pastu uz adresi Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015, vai nododot personīgi kādā no Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centriem – Jomas ielā 1/5, Raiņa ielā 110 vai Tukuma ielā 30.

 

Pārdošanas cena – 30 000 EUR – atbilstoši minētajam Jūrmalas pilsētas domes lēmumam jāieskaita pašvaldības kontā: AS„CITADELE" (bankas kods: PARXLV22) Nr. LV36PARX0002484571022 līdz 2018.gada 3.augustam.

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 03.08.2018
Kontaktpersona Jānis Ezers
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093833
Kontaktpersonas e-pasta adrese Janis.Ezers@jurmala.lv
Publicēts 30.07.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 03.08.2018
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

SIA "BAMAKO"

Lēmuma pieņemšanas datums 02.08.2018