Jūrmalas pilsētas dome atsavina, pārdodot rakstiskā izsolē neapdzīvojamo telpu Nr.600 Viestura ielā 27 k-3, Jūrmalā, kadastra numurs 1300 901 7651, kas sastāv no garāžas ēkas, kadastra apzīmējums 1300 007 7604 003, ar kopējo platību 17,8 m2.

Izsoles sākumcena  2000 EUR.

Izsoles reģistrācijas maksa  70 EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 200 EUR jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 31.augustam plkst.16.00.

Izsole notiks 2018.gada 4.septembrī plkst.15.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē.

Izsoles noteikumi pieejami Šeit 

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 04.09.2018 15:00
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 03.08.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 31.08.2018
Statuss
Pabeigta