Jūrmalas pilsētas dome atsavina, pārdodot rakstiskā izsolē dzīvokļa īpašumu Nr.10 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 3832, ar kopējo platību 25,9 m2 un kopīpašuma 2585/80156 domājamās daļās no daudzdzīvokļu mājas un zemes.

Izsoles sākumcena 15300 EUR.

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas - 1530 EUR jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 7.septembra plkst.16.00.

Izsole notiks 2018.gada 11.septembrī plkst.14.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē.

Izsoles noteikumi pieejami Šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 11.09.2018 14:00
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 03.08.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 07.09.2018
Statuss
Pabeigta