Jūrmalas pilsētas dome atsavina, pārdodot otrā mutiskā izsolē dzīvokļa īpašumu Nr.55 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 4362, ar kopējo platību 30,4 m2 un kopīpašuma 3040/217050 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes.

Izsoles sākumcena 11120 EUR.

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas - 1112 EUR jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 7.septembra plkst.16.00.

Izsole notiks 2018.gada 11.septembrī plkst.15.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē.

Izsoles noteikumi pieejami Šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 11.09.2018 15:30
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 03.08.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 07.09.2018
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL497