Jūrmalas pilsētas dome atsavina, pārdodot otrā rakstiskā izsolē dzīvokļa īpašumu Nr.5 Sēravotu ielā 11A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 8039, ar kopējo platību 19,6 m2 un kopīpašuma 1960/18500 domājamām daļām no zemesgabala.

Otrās izsoles sākumcena 1680 EUR.

Izsoles solis 168 EUR.

Izsoles reģistrācijas maksa 70 EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no sākumcenas, tas ir 168 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 28.septembrim plkst.16.00.

Izsole notiks 2018.gada 2.oktobris plkst.14.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē.

Izsoles noteikumi pieejami Šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 02.10.2018 14:30
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 31.08.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 28.09.2018
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL584