Dzīvokļa īpašuma Nr.6 Sēravotu ielā 11A, Jūrmalā izsole

https://www.jurmala.lv/docs/k18/l/k180583.htmJūrmalas pilsētas dome atsavina, pārdodot otrā rakstiskā izsolē dzīvokļa īpašumu Nr.6 Sēravotu ielā 11A, Jūrmalā, kadastra Nr. 1300 900 8035, ar kopējo platību 25,3 m2 un kopīpašuma 2530/18500 domājamām daļām no zemesgabala.

Otrās izsoles sākumcena 2160 EUR.

Izsoles solis 216 EUR.

Izsoles reģistrācijas maksa 70 EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no sākumcenas, tas ir 216 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 28.septembrim plkst.16.00.

Izsole notiks 2018.gada 2.oktobris plkst.15.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē.

Izsoles noteikumi pieejami Šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 02.10.2018 15:00
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 31.08.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 28.09.2018
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL583

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE