Jūrmalas pilsētas dome atsavina, pārdodot otrā rakstiskā izsolē dzīvokļa īpašumu Nr.39 Babītes ielā 3 k-7, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 901 7879, ar kopējo platību 48,9 m2 un kopīpašuma 489/3738 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 026 4103 001, kopīpašuma 489/24259 domājamām daļām no palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 006 1403 010, 1300 006 1403 011, 1300 006 1403 016, 1300 006 1403 017, 1300 006 1403 018, 1300 006 1403 019 un 1300 006 1403 021.

Otrās izsoles sākumcena 12400 EUR.

Izsoles solis 868 EUR.

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no sākumcenas, tas ir 1240 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 5.oktobrim plkst.16.00.

Izsole notiks 2018.gada 9.oktobris plkst.14.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē.

Izsoles noteikumi pieejami Šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 09.10.2018 14:00
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 31.08.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 05.10.2018
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL588