Jūrmalas pilsētas dome atsavina, pārdodot otrā rakstiskā izsolē dzīvokļa īpašumu Nr.7 Krasta ielā 13 k-2, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 8009, ar kopējo platību 27,9 m2 un kopīpašuma 2790/21980 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 9612 002, kopīpašuma 2790/21980 domājamām daļām no palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 9612 003 un 1300 021 9612 004, kopīpašuma 2790/21980 domājamām daļām no zemesgabala.

Otrās izsoles sākumcena 3200 EUR.

Izsoles solis 320 EUR.

Izsoles reģistrācijas maksa 70 EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no sākumcenas, tas ir 320 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 5.oktobrim plkst.16.00.

Izsole notiks 2018.gada 9.oktobris plkst.15.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē.

Izsoles noteikumi pieejami Šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 09.10.2018 15:30
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 31.08.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 05.10.2018
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL590