Jūrmalas pilsētas dome atsavina, pārdodot rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, garāžas ēku Aizputes ielā 11 k-16, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 504 0018, un 1/16 d. d. no zemesgabala, ar kopējo platību 1044 m2.

Otrās izsoles sākumcena 7751 EUR.

Izsoles solis 543 EUR.

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no sākumcenas 775,10 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 2.novembrim plkst.16.00.

Izsole notiks 2018.gada 6.novembrī plkst.15.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 06.11.2018 15:00
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 08.10.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 02.11.2018 16:00
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL589