Jūrmalas pilsētas dome atsavina, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, nekustamo īpašumu Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, ar kadastra Nr. 1300 021 2704, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 3282 m2, administratīvās ēkas, kopējā platība 96,1 m2, un zemesgrāmatā nereģistrētiem sporta paviljona pamatiem ar apbūves platību 114,7 m2.

Otrās izsoles sākumcena 35158 EUR.

Izsoles solis 2462 EUR.

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no sākumcenas 3515,80 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 2.novembrim plkst.16.00.

Izsole notiks 2018.gada 6.novembrī plkst.15:30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 06.11.2018 15:30
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 08.10.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 02.11.2018
Statuss
Bez rezultāta