Jūrmalas pilsētas dome atsavina, pārdodot trešā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, zemesgabalu Kalēju ielā 76, Jūrmalā, ar kadastra Nr.1300 014 9503, kopēja platība 3831 m2.

Trešās izsoles sākumcena 83500 EUR apmērā.

Izsoles solis 5845 EUR.

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no sākumcenas 8350 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 9.novembrim plkst.16.00.

Izsole notiks 2018.gada 13.novembrī plkst.16.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 13.11.2018 16:00
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 08.10.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 09.11.2018
Statuss
Bez rezultāta