Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa rīko kustamās mantas - transportlīdzekļa Opel Zafira (VRN GG 6892)  – atsavināšanu, pārdodot to par brīvu cenu.

Pārdošanas cena – 700.00 EUR.

Transportlīdzeklis apskatāms Dubultu prospektā 1, Jūrmalā, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar kancelejas vadītāju Sandru Meždreiju (t. 67764573).

Pieteikums atsavināšanai atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 27.septembra lēmumam Nr.466 (protokols Nr.13, 24.punkts) “Par transportlīdzekļa Opel Zafira, valsts reģistrācijas numurs GG 6892, atsavināšanu” jāiesniedz piecu darba dienu laikā no sludinājuma publicēšanas Jūrmalas pilsētas mājaslapā (līdz 2018.gada 16.oktobrim), nosūtot to pa pastu uz adresi Dubultu prospektā 1, Jūrmalā, LV-2015, vai nododot personīgi Jūrmalas pilsētas bāriņtiesā – Dubultu prospektā 1, Jūrmalā (2.stāvā).

Pārdošanas cena – 700,00 EUR – atbilstoši minētajam Jūrmalas pilsētas domes lēmumam jāieskaita bāriņtiesas kontā: AS„CITADELE" (bankas kods: PARXLV22) Nr. LV35PARX0002484577054 līdz 2018.gada 16.oktobrim.

Ja piecu darba dienu laikā pēc minētā sludinājuma publicēšanas vairāki pretendenti būs iemaksājuši pirkuma maksu par Kustamo mantu, tad Kustamās mantas atsavināšanas komisija, saskaņā ar Kustamās mantas izsoles noteikumiem,  rīkos rakstisku izsoli.

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa
Procedūras veids Atklāta
Kontaktpersona Sandra Meždreija
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67764573
Publicēts 10.09.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 16.10.2018
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

Izsoles uzvarētājs - privātpersona

Lēmuma pieņemšanas datums 05.11.2018