Dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ventspils šosejā 32A, Jūrmalā izsole

Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot trešā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs dzīvokļa īpašums Nr.5 Ventspils šosejā 32A, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7803, kas sastāv no dzīvokļa Nr.5 ar kopējo platību 20,9 m2, kopīpašuma 2090/22830 domājamām daļām no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 021 6512 001, palīgceltnēm ar kadastra apzīmējumiem 1300 021 6512 002, 1300 021 6512 003 un 1300 021 6512 004 un zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 6512, kura kopējā platība ir 2281 m2.

Trešās izsoles sākumcena 2100 EUR.

Izsoles solis 210 EUR.

Izsoles reģistrācijas maksa 70 EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no izsoles sākumcenas – 210 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par dzīvokļa īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsole notiks 2018.gada 11.decembrī plkst.15.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2018.gada 7.decembrim plkst.16.00.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 11.12.2018 15:30
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 29.10.2018
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 07.12.2018
Statuss
Pabeigta
IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2021
PILSĒTAS KARTE