Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija (turpmāk – JPPP), Dubultu prospektā 2, Jūrmalā, LV-2015, paziņo par transportlīdzekļu pārdošanu izsolē:

 

Transporta līdzekļa modelis, marka

Nosacītā cena (EUR)

tai sk. PVN 21%

Nodrošinājums (EUR)

A/m VW TRANSPORTER (2006.g.) ar v/n GC-8597

1200.00

120.00

 

Izsolāmās mantas apskati iespējams veikt tās atrašanās vietās - Jūrmalā, iepriekš saskaņojot laiku ar JPPP saimniecības vadītāju Viktoru Kosovski, tālr. 67896982, 26603187.

 

Izsoles veids – pārdošana rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli.

 

Ar izsoles noteikumiem iespējams iepazīties personīgi Jūrmalā, Dubultu prospektā 2, pie sekretāres, interneta mājas lapā www.jurmala.lv sadaļā Notikumi/Izsoles vai saņemt elektroniski, iepriekš zvanot pa tālruni 26603187.

 

Pieteikums līdz 2019.gada 30.janvārim iesniedzams nosūtot pa pastu Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijai uz adresi: Dubultu prospekts 2, Jūrmala, LV-2015 vai nododot personīgi  Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijā darba dienās (pirmdiena: 8.30-18.00; otrdiena – ceturtdiena: 8.30 – 17.00; piektdiena: 8.30-16.00).

Pretendentam pirms pieteikuma iesniegšanas jāiemaksā nodrošinājums 10% (desmit procentu) apmērā no transportlīdzekļa nosacītās cenas. Nodrošinājuma samaksa jāveic ar pārskaitījumu uz JPPP kontu:

Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija

PVN reģ.Nr.90000056554

AS CITADELE 

kods PARXLV22

konts LV54PARX0002484577003.

 

Samaksu par nosolīto mantu jāveic līdz pieteikuma dalībai izsolē iesniegšanai. 

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija
Procedūras veids Atklāta
Kontaktpersona Viktors Kosovskis
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67896982, 26603187
Kontaktpersonas e-pasta adrese viktors.kosovskis@jurmala.lv
Publicēts 03.01.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 30.01.2019
Statuss
Izsludināta