Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts, pārdodot trešā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, ar tūlītēju samaksu, Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Pļaviņu ielā 44, Jūrmalā, ar kadastra Nr. 1300 021 2704, kas sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 3282 m2, administratīvās ēkas, kopējā platība 96,1 m2, un zemesgrāmatā nereģistrētiem sporta paviljona pamatiem ar apbūves platību 114,7 m2.

Trešās izsoles sākumcena 26369 EUR.

Izsoles solis 1846 EUR.

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no sākumcenas 2636,90 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 22.februārim plkst.16.00.

Izsole notiks 2019.gada 26.februārī plkst.15.00 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 26.02.2019 15:00
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 03.01.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 22.02.2019
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

DL197