Dzīvokļa īpašuma Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7829 izsole

Jūrmalas pilsētas dome atsavina, pārdodot otrā rakstiskā izsolē ar augšupejošu soli, dzīvokļa īpašumu Nr.5 Ķeguma ielā 1, Jūrmalā, kadastra Nr.1300 900 7829, kas sastāv no dzīvokļa Nr.5 ar kopējo platību 48,6 m2, kopīpašuma 4860/31250 domājamām daļām no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un ar to funkcionāli saistītām būvēm – pagraba un šķūņa (kadastra apzīmējumi 1300 021 7419 003, 1300 021 7419 004), kā arī kopīpašuma 4860/31250 domājamām daļām no zemesgabala ar kadastra apzīmējumu 1300 021 7419, kura kopējā platība ir 3510 m2.

Otrās izsoles sākumcena 8143 EUR.

Izsoles solis 571 EUR.

Izsoles reģistrācijas maksa 140 EUR un nodrošinājums 10 % apmērā no sākumcenas 814,30 EUR, jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr.90000056357, kontā LV36PARX0002484571022, AS „Citadele banka”.

Norēķini par nekustamā īpašuma pirkumu veicami viena mēneša laikā no izsoles dienas.

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, darba laikā līdz 2019.gada 22.februārim plkst.16.00.

Izsole notiks 2019.gada 26.februārī plkst.15.30 Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.

Izsoles noteikumi pieejami šeit

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 26.02.2019 15:30
Kontaktpersona Inga Lindemane
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67093863, 20282909.
Kontaktpersonas e-pasta adrese inga.lindemane@jurmala.lv
Publicēts 03.01.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 22.02.2019
Statuss
Bez rezultāta
IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2021
PILSĒTAS KARTE