Jūrmalas pilsētas dome paziņo, ka tiek izsludināta Jūrmalas pilsētas teritorijā esošo pastāvīgo ielu tirdzniecības vietu nomas tiesību pirmā rakstiskā izsole ar augšupejošu soli. Izsolītas tiek pastāvīgās ielu tirdzniecības vietas Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

 

Ielu tirdzniecības vietas izsoles sākumcena ir 456 EUR (četri simti piecdesmit seši euro).

Izsoles solis  23 EUR (divdesmit trīs euro)

Izsoles reģistrācijas maksa 50 EUR (piecdesmit euro) un nodrošinājums 20% apmērā no izsoles sākumcenas  - 92 EUR (deviņdesmit divi euro), jāiemaksā Jūrmalas pilsētas domes, reģistrācijas Nr. 90000056357, AS “Citadele banka” norēķinu kontā LV20PARX0002484571019, maksājuma mērķī norādot: “Tirdzniecības vieta Nr.__ izsoles reģistrācijas maksa” un “Tirdzniecības vieta Nr.__ izsoles nodrošinājums”.

 

Norēķini par ielu tirdzniecības vietu nomas tiesību izsoli veicami līdz izsoles norises dienai.

Izsole notiks 2019.gada 25.martā Jūrmalas pilsētas domes sēžu zālē Jomas ielā 1/5, pirmajā stāvā labajā pusē.

Tirdzniecības vieta

Izsoles laiks

Nr. 1

plkst. 10:00

Nr. 2

plkst. 10:30

Nr. 3

plkst. 11:00

Nr. 4

plkst. 11:30

Nr. 5

plkst. 12:00

Nr. 6

plkst. 12:30

Nr. 7.

plkst. 13:00

Nr. 8

plkst. 13:30

Nr. 9

plkst. 14:00

Nr. 10

plkst. 14:30

 

Izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5, Apmeklētāju apkalpošanas centrā, darba laikā līdz 2019.gada 18.martam.

 

Izsoles noteikumi pieejami šeit 

Ielu tirdzniecības vietu kartes pieejamas šeit 

Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmums Nr.59 "Par tirdzniecības vietu nomas tiesību rakstiskas izsoles organizēšanu"

Pasūtītājs Jūrmalas pilsētas dome
Procedūras veids Atklāta
Norises vieta Domē Jomas ielā 1/5
Norises datums 25.03.2019
Kontaktpersona Aija Dortāne-Krasņikova
Kontaktpersonas tālruņa nr. 67511489
Kontaktpersonas e-pasta adrese aija.dortane@jurmala.lv
Publicēts 27.02.2019
Pieteikuma iesniegšanas beigu datums 18.03.2019
Statuss
Pabeigta
Izsoles rezultāts

Izsoles rezultāti

Lēmuma pieņemšanas datums 26.03.2019